ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักงาน ก.พ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
เนื่องจากระบบฝากไฟล์นี้ได้ปิดบริการแล้วจึงไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้ โปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ (+66) 0 2547 1000